Boka gjev råkande innsyn i den moralistiske, lite realistiske tankegangen som dominerande krinsar i norsk organisasjonsliv og politiske parti i lang tid har lagt til grunn i asyl- og flyktningpolitikken. Særleg gjeld det ønskjetenkinga om islam og innvandringa frå muslimske land. Norsk offentlegheit lever i fåkunne, og trur at islam er ein «vanleg» religion på […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.