Boka gjev råkande innsyn i den moralistiske, lite realistiske tankegangen som dominerande krinsar i norsk organisasjonsliv og politiske parti i lang tid har lagt til grunn i asyl- og flyktningpolitikken. Særleg gjeld det ønskjetenkinga om islam og innvandringa frå muslimske land. Norsk offentlegheit lever i fåkunne, og trur at islam er ein «vanleg» religion på line med kristendomen, jødedomen, og så vidare – og har hittil mest ikkje ensa det langsiktige perspektivet i Europa: islam som eit juridisk-politisk byggverk, og med ein medfølgjande totalitær islamisme gjennom ære til jihad og med aukande frekvens av vald og terror for å nå samfunnsmessige mål.

 

Hallgrim Berg i Dagen