Kommentar

Dagsnytt kunne imorges fortelle at Pensjonsfondet har investert 380 millioner kroner i israelske selskaper, deriblant det statlige kraftselskapet, som leverer strøm til Vestbredden og Gaza.

Odd Karsten Tveit tok alle sine retoriske evner i bruk: Norske skattebetalere er med på å finansiere strøm til den israelske okkupasjonen. Vi tjener penger på at soldatene slår på lyset, og at bosetterne får strøm til sine ulovlige bosettinger.

Klipp til intervju med statssekretær Raymond Johansen, som for et par dager siden sa at bosettingene var en av de største hindringene for en fredsløsning.

AUFs Martin Henriksen, som også støtter «boikott Israel-aksjonen», mente Norge ikke burde investere i Israel så lenge Vestbredden er okkupert.

Men den sensasjonelle avsløringen gjorde ikke spesielt inntrykk på representanten for Pensjonsfondets etiske utvalg. Dermed falt saken noe sammen, hvilket gjenspeiles på NRKs nettside, der saken kun er summarisk referert.

Alle som hørte morgensendingene til Dagsnytt, ble utsatt for kampanjejournalistikk. Folk flest vet ikke hvordan slikt er skrudd sammen. Det var åpenbart at NRK Dagsnytt mente at Pensjonsfondet ikke burde investere i Israel av politisk-moralske grunner. NRK legger seg tett opp til boikott-linja og de som vil ha samme «disinvestment-politikk» overfor Israel som overfor Sør-Afrika under apartheid-regimet.

De senere år har Dagsnytt blitt mer kampanjepreget og populistisk hvis saken er «god». De er åpent imot Bush og Israel. At de eldre, erfarne reporterne faktisk går foran, er spesielt. Det sier noe om slakke tøyler, om mangel på redaksjonell kontroll, og feighet på toppen.