Nytt

Det er kommet noen motforestillinger til den nye praksisen med å vise IP-adresse. Blant annet et brev fra en støttespiller, som ber oss henvende oss til leserne om råd.

dere må starte arbeidet med å finne tekniske
måter å skille relevante og irrelevante kommentarer på. Her er jo feks
Slashdot et forbilde. Og Dagbladet har sitt system hvor leserne stemmer
opp gode kommentarer og redaksjonen premierer de som bruker fullt navn.

Aller best: annonser overfor leserne at dere leter etter slike
løsninger, kanskje noen av de teknisk kyndige der ute sitter med svaret.

Konstruktive forslag mottas med takk. Men at IP overlates redaksjonen er ikke vi begeistret for. Det vil påføre oss et betydelig ekstraarbeid, uproduktivt sådan.