Kommentar

Forsvarer angrep på sivile: Imam Mahmod Jallowi ved Tawheed Islamic Centre i Oslo er selv fra Libanon, og var på ferie i landet da de første israelske bombene slo ned for over tre uker siden, og kom tilbake til Norge for bare to dager siden. Han forsvarer harmdirrende at israelsk brutalitet mot sivile blir besvart med nærmest vilkårlige rakettangrep mot Israel. – Ingen libanesere ønsker at det skal være krig, men rakettene mot Israel kommer fordi Hizbollah er satt i en nødsituasjon, det er siste utvei, sier han. Jallowi mener taktikken med angrep på sivile mål i Israel tidligere har vist seg effektive i å stoppe volden i Libanon. Også Zulqarnain har problemer med å ha sympati for sivile ofre på israelsk side av grensa. – Israelske soldater har støtte fra sivilbefolkningen. Det er de som har valgt regjeringen, konstaterer han.
– Massemord kan aldri kalles selvforsvar