Kommentar

Imamer fra hele landet har vært samlet i Oslo. De krever at regjeringen tar skarpere avstand fra Israels bombing. Samtidig forsvarer de Hizbollahs raketter mot Israel og kaller det selvforsvar.

Parallellt med retorikken rundt ikkevold og juridiske innvendiger, mer enn antyder flere av de islamske lederne at også militære virkemidler må til i Midt-Østen.

– Verdenssamfunnets reaksjoner bør være på nivå med den brutaliteten og aggresiviteten Israel står for. Reaksjonene mot Israels statsterrorisme har vært for milde, sier Zulqarnain.

– Jeg kan svare!, roper Syed Sajjad Hussain Kazmi, sjef for radiostasjonen Radio Ahlul-Bait Oslo, da det blir stilt kritiske spørsmål om Hizbollahs rakettangrep, spørsmål egentlig myntet på imamene på den andre siden av bordet .

– Det er selvforsvar! Hizbollah er et politisk parti som er representert i det libanesiske parlamentet, de har rett til å forsvare seg, sier han.

Sakandar Zulqarnain er leder i Norges Forente Ulama, dvs. de religiøse lærde. På spørsmål forsvarer han også angrep på israelske sivile, og sier at «krig er krig». Hva det var imamene protesterte mot ble dermed uklart.

– Israelske sivile må tåle det
Imam Mahmod Jallowi ved Tawheed Islamic Centre i Oslo er selv fra Libanon, og var på ferie i landet da de første israelske bombene slo ned for over tre uker siden, og kom tilbake til Norge for bare to dager siden. Han forsvarer harmdirrende at israelsk brutalitet mot sivile blir besvart med nærmest vilkårlige rakettangrep mot Israel.

– Ingen libanesere ønsker at det skal være krig, men rakettene mot Israel kommer fordi Hizbollah er satt i en nødsituasjon, det er siste utvei, sier han.

Jallowi mener taktikken med angrep på sivile mål i Israel tidligere har vist seg effektive i å stoppe volden i Libanon. Også Zulqarnain har problemer med å ha sympati for sivile ofre på israelsk side av grensa.

– Israelske soldater har støtte fra sivilbefolkningen. Det er de som har valgt regjeringen, konstaterer han.

Faktisk var det Dagbladet som best fikk frem motsigelsene i budskapet. Imamene sa også at norske jøder ikke måtte holdes ansvarlig for hva Israel gjør. Dette ble slått opp i TV. At man i samme åndedrag forsvarte angrep på sivile, ble ikke nevnt. Muslimer ble også oppfordret til å protestere fredelig.

Det ene slo det andre ihjel.

– Massemord kan aldri kalles selvforsvar