Kommentar

Åpen dør: Innad i UDI erkjente man at Norge mottok en uforholdsmessig stor andel av flyktningestrømmen til Europa. Selv om man etterhvert ble noe strengere, fant man det riktig å opprettholde en mer liberal praksis enn de aller fleste andre europeiske land. Samtidig ble det på denne tiden ikke rapportert noen tilfeller av at repatrierte flyktninger led overlast hjemme i Afghanistan, ifølge kilder i UDI.
Millioner har vendt tilbake