Kommentar

De sju palestinerne som ble drept under en piknik på stranden i Gaza sist fredag, hvorav tre barn og deres foreldre, ble antagelig drept av en nedgravd Hamas-mine, og ikke israelske granater, viser en intern israelsk granskningsrapport som ble offentliggjort idag. Men Human Rights Watch er ikke enig, og de har gjennomført undersøkelser på stedet. Det har ikke israelerne.

Den israelske hæren, IDF, påtok seg ikke ansvaret for eksplosjonen sist fredag, men uttrykte sterk beklagelse over deres død. Det ble av mange oppfattet som en indirekte innrømmelse, og fordømmelsen var unison, også i Israel. IDF nedsatte en intern kommisjon, som vil legge frem resultatet ikveld. Haaretz kan fortelle at rapporten konkluderer med at eksplosjonen sannsynligvis skyldes en nedgravd mine.

Israelske commando-soldater har gått i land på nordsiden av stranden og foretatt likvidasjoner. For å forhindre dette har Hamas gravd ned miner på stranden. En av disse skal ha gått av sist fredag.

blockquote>General major Meir Kalifi’s committee examined a great deal of material, including film footage shot by Arab television stations at the scene. Some of the findings have already been reported: that five of the shells definitely landed some
250 meters from the beach, and that the explosion occurred at least eight minutes after the missing sixth shell was fired. However, this evidence has now been bolstered by three new findings:

* The shrapnel. Three people wounded in the blast are now hospitalized in Israel. Shrapnel was apparently removed from their bodies, and this is likely to reinforce the conclusion that the explosion was caused by a bomb
rather than a shell.

* The crater. Based on photographs, the crater left on the beach by the blast seems to have been made by an explosion from below (a mine), not a hit from above (a shell).

* Intelligence. Israel has amassed considerable information indicating that over the past few weeks, ever since Israeli commandos infiltrated Gaza and killed a rocket-launching cell, Hamas has been systematically mining the northern Gaza beach in an attempt to keep Israeli commandos from landing there again.

Den israelske hæren avfyrte seks granater i det aktuelle tidsrom. Alle nedslag unntatt ett er gjort rede for, unntatt ett. Denne granaten var den første som ble avfyrt. Målet lå en halv kilometer unna, og det er tvilsomt om den kan ha rammet stranden.

Mye vil avhenge av analysene av metallfragmentene hos de sårede som ligger på israelske sykehus. Disse vil også palestinerne få tilbang til.

Spørsmålet er om IDF greier å snu opinionen. I den muslimske verden har den fortvilte jenta som overlevde fått stor oppmerksomhet. Dette var en human touch-story som gjorde inntrykk. Både president Abbas og statsminister Haniye har sagt de vil adoptere henne.

Det var en strek i regningen at Human Rights Watch mener det trolig var en israelsk granat på avveie som drepte familien.

An American expert working with Human Rights Watch, Marc Garlasco, is a former Pentagon official who did bomb damage assessment for the American military in Kosovo and worked for the Defense Intelligence Agency.

He said that he had visited the beach the day after the explosion, and that the crater size, the shrapnel and the location of injuries on the bodies all pointed to «a shell dropping from the sky, not explosives under the sand.»

In an interview in Gaza, he said he found shrapnel «consistent with a 155-millimeter Israeli shell fired from a M109 howitzer,» including one piece stamped «155mm.»

Probe: Hamas bomb, not IDF shell, caused Gaza deaths

Israeli Airstrike Kills 8 Civilians, Enraging Palestinians