Kommentar

capt.dcpm10104181556.us_germany_dcpm101.jpg

Holocaust og alt som har med KZ-verdenen å gjøre kan fremdeles by på overraskelser: En av verdens største arkiver finnes i unnseelige Bad Arolsen i Tyskland.

The files stretch for more than 15 miles, hold up to 50 million documents and make up one of the largest Holocaust archives in the world.

Det er Tysklands strenge personvernlover som har hindret at arkivene har vært åpne. I arkivene finnes ubehagelige opplysninger om hva som skjedde med hver enkelt fange. Men ivaretakere av historien synes dette er et merkelig argument. Nå dør ofrenes etterkommere og de vil gjerne vite hva som skjedde.

In its reluctance to make the archives widely accessible, the German government has cited the potentially sensitive information. The papers may reveal, for instance, who was treated for lice at which camp, what horrible medical experiments were conducted on particular prisoners, and which inmates were tempted to collaborate with their captors.

Dette enorme arkivet har i bare begrenset grad vært åpen for forskere. Det er meningen at alt nå skal digitaliseres og gjøres tilgjengelig på nett.

Det er Tysklands justisminister Brigitte Zypries som bestemte at nok fikk være nok. (t.h). Hun var i Washington hvor avtalen om offentliggjøring ble undertegnet. Zypries får ros for å være en varm og forståelsesfull person, ikke ulik rikskansleren selv. Hun møtte leder av Holocaust Memorial Center i Washington, Sarah Bloomfield. (t.v)

Germany Will Open Records on Holocaust Victims