Kommentar

EU-parlamentet vedtok onsdag at EU-landene må lagre elektroniske logger fra et halvt til to år.

Lagringen gjelder telefon, mobil, SMS og e-post. Loggene registrerer tidspunkt, avsender og mottaker, men lagrer ikke innhold.

Telebransjen og visse personvernsforsvarere har kritisert loven. Teleselskapene fordi lagringen betyr økte utgifter.