Kommentar

I USA har de neocons. I Frankrike har de neo-reaksjonære. Anfører er filosofen Alain Finkielkraut, sammen med Andre Glucksman, ifølge Le Nouvel Observateur som beskylder filosofene for å skjerpe de sosiale spenningene.

Bakgrunnen er intervjuet Alain Finkielkraut ga til Ha’aretz, der han ikke legger fingrene imellom når det gjelder ungdommen som har gått amok i franske byer.

Det sier kanskje noe om klimaet i Frankrike at det er i en utenlandsk avis at slike synspunkter kommer frem. Mitt inntrykk er at det hersker en politisk korrekthet i Frankrike, som er Norge ganger ti. Nåde den som våger å utfordre den herskende tanke. Da sitter utstøtelse og tiltale løst. Finkielkraut kommenterte selv hvor vanskelig det var å si ubehagelige sannheter høyt i intervjuet:

He has a lot to say, but it appears that France isn’t ready to listen – that his France has already surrendered to a blinding, «false discourse» that conceals the stark truth of its situation. The things he is saying to us in the course of our conversation, he repeatedly emphasizes, are not things he can say in France anymore. It’s impossible, perhaps even dangerous, to say these things in France now.

Finkielkraut fikk rett. Flere ville anmelde ham for rasisme. Men Finkielkraut har siden kommet med en beklagelse i Le Monde, til skuffelse for en del. Noen mener det var for at han kunne få beholde sitt radioprogram. Oppstyret har vært så stort at Finkielkraut har vært tvunget til å holde seg hjemme.

The liberal weekly Nouvel Observateur devoted its cover story to what it called «the new neo-reactionaries.» Alongside Finkielkraut’s picture on the cover was a title stating that Finkielkraut and his colleagues had worsened the social chasms in the country.

Others mentioned as supporters of similar ideas were Sarkozy, philosopher Andre Glucksman and historian Pierre-Andre Taguieff (who coined the phrase Judeophobia). They are described as belonging to a right-wing wave that is now prominent in France.

Sarkozy støtter Finkielkraut, en ros Finkielkraut trolig mottar med blandede følelser. Han trekkes inn i den politiske drakampen på en litt for direkte måte.

Speaking to reporters on Sunday, Sarkozy said: «Monsieur Finkielkraut is an intellectual who brings honor and pride to French wisdom … If there is so much criticism of him, it might be because he says things that are correct.»

Å bli stemplet offentlig som reaksjonær og slått i hartkorn med Sarkozy plasserer en intellektuell i en bås, og kan gjøre det vanskelig å bevege seg fritt.

Men hva gjør en intellektuell når situasjonen kaller?

Sarkozy backs Finkielkraut over Muslim riot comments

intervjuet i Ha’aretz:

What sort of Frenchmen are they?