Kommentar

Demokratienes akilleshæl er at de tror at alle systemer er rasjonelle og utilitaristiske. De forstår ikke at makt er forskjellige ting, og i tyrannier opererer etter helt andre prinsipper.

Det gir alvorlige handikap i omgangen med autoritære regimer som dagens Russland.

For å illustrere poenget: Utenfor Rawalpindi ligger en stor innsjø som er drikkevann til byens to millioner innbyggere. Ingen får lov å bygge i nærheten av sjøen. Men det finnes alltid unntak: Den pakistanske atombombens far Abdul Qader Khan fikk lov. Ingen kunne nekte ham. Nettopp fordi ingen andre fikk lov, var det viktig for Khan å bygge en villa der. På den måten demonstrerte han sin unike stilling og store makt. Siden fulgte andre som ingen kunne si nei til.

Man skjønner at dette er noe litt annet enn den norske strandsoneloven. Det er ikke helt som når en Tvenge eller Stordalen søker og får fritak. Heller ikke en Røkke når opp.

I Russland er man velkjent med en slik praksis: Hvem fikk datsjaene nær Stalin? Idag rives de gamle feriehusene og erstattes av palasser. Folk man ikke sier nei til.

Her er det et poeng som norske kommentatorer ignorerer. På russisk heter det: Hvem ligger øverst? En klar seksuell referanse. På amerikansk brukes fuck i samme overførte betydning. Men hvem ville våge å si at Gahr Støre blir fucked av russerne. Det er bare Finn Graff som i de etablerte mediene bruker slike seksuelle bilder, og da om de virkelige grisene: Carl I. Hagen, Sharon og George W. Bush. Å si at Gahr Støre eller Stoltenberg blir fucked er utenkelig.

Det seksualiserte språket har ikke tatt spranget over i politikken. Men det har alltid vært der, i litteraturen, filmen, og er standard i tyrannienes verden. Se bare på behandlingen av Mikhail Khodorkovskij; han ydmykes, kues, hundses, for å vise hvem som er the top dog.

I det overfølsomme, tolerante inntil selvutslettelse-demokratiet vi lever i, er det snarere den motsatte impuls som er rådende: et ønske om å bli fucked. Det er vanskelig å finne noe annet ord for ettergivenheten, for toleransen for det destruktive, for fascinasjonen ved seksuell voyeurisme og vold.

Mennesker fra mer voldelige kulturer tiltrekkes som haier av blod.

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Les også