Kommentar

jose-padilla.jpg

En føderal ankedomstol har kommet til at president George Bush har rett til å holde den amerikanske borgeren Jose Padilla bak lås og slå på ubestemt tid, uten å reise tiltale. Kjennelsen er en stor seier for administrasjonen.

En dommer avsa i februar en dom som gikk ut på at presidenten ikke kunne holde en amerikaner i fengsel uten å reise tiltale og stille ham for retten.

Dommer Luttig og en jury på tre mente noe annet.

«The exceedingly important question before us is whether the president of the United States possesses the authority to detain militarily a citizen of this country who is closely associated with al Qaeda,» wrote Judge J. Michael Luttig in the opinion for the three-judge panel.
«We conclude that the president does possess such authority,» wrote Luttig, a conservative whom the Bush administration has been considering for a possible Supreme Court nomination.(reuters)

Forsvareren sa saken kommer til å bli anket til høyesterett.

Padilla tilhørte en bande i Chicago før han konverterte til islam. I mai 2002 ble han arrestert da han vendte tilbake fra Pakistan. Myndighetene mener han hadde gått i skole hos Al Qaida og planla å utløse en «dirty bomb» i USA. For det har han nå sittet tre år på et marinefartøy i Sør-Carolina.

Dommer Luttig mener heller ikke at myndighetene kan holde Padilla på ubestemt tid. Det må være så lenge fiendtlighetene med Al Qaida pågår.

Amerikanske borgerrettsbevegelser protesterer mot dommen.