Kommentar

Det er en målestokk på norsk utenforskap at journalister og professorer kan stå frem og stemple Jung Changs bok om Mao for villedende og uetterrettelig. Uten at programleder forsøker å korrigere.

Thorbjørn Færøvik roste biografien som banebrytende i Aftenposten. Han var invitert av Sverre Tom Radøy til Dagsnytt Atten. Det var også Klassekampens Peter Johansen, som kunne belære Jung Chang i metode: det var fullstendig ahistorisk å tillegge Mao ansvaret for at folk døde av tørke f.eks. i hans tid. Denne akkumulering av døde hadde ingenting med historieskrivning å gjøre.

Man hadde kanskje forventet en motdebattant, men nei, der dukket Thorstein Hjellum fra Bergen opp og han var minst like negativ. Jung Chang hadde ikke fulgt med i historiker-debatten om Mao! Hos de blinde er den enøyde konge. Dette var pinlig å høre på. Færøvik ble også mildt irettesatt og holdt stort sett kjeft. Han kunne ha sagt at dere er helt på jordet. Dere demonstrerer at venstresiden i Norge er sten død, som ikke en gang greier å ta et oppgjør med Mao.

I sin tid ble Robert Conquest behandlet på samme måte. Hans bok om Stalin: Den store terror, ble diskreditert. Conquest fikk etiketten «pophistoriker» og dermed var han nøytralisert.

Les også

-
-
-
-
-
-

Les også