Kommentar

Aftenposten har gjort seg til forsvarer av det åpne samfunn, mot Al Qaida og Odd Einar Dørum. Ved ikke å gi etter for frykten, og slå ring om de demokratiske rettighetene, skal terroristene beseires. Virkelig? Det smaker av ønsketenkning.

Dagens Næringslivs innfallsvinkel er at markedet har vennet seg til terror. De vet at det er bare en blip. En gylden anledning til å kjøpe billige aksjer. Avisen gir fritt utløp for kyniske meklere som i likhet med boligmeklere aldri ser et fallende marked. Det eneste unntaket er Peter Warren, som advarer mot beruselse.

Lederen er vinglete, med spark til USA og overvåkingssamfunnet. Men sneier dermed innom det som burde vært et hovedspørsmål: HVEM KAN VI NÅ STOLE PÅ?

Det multikulturelle samfunn forutsetter sameksistens. Disse folkene har erklært det pluralistiske samfunn krig. Muslimene har også problemer med pluralistiske samfunn. Er det noe rart de blir forvirret.

Harald Stanghelle har for øvrig en god kommentar til Kristin Halvorsens Pakistan-reise. SVs forslag om at lesbiske kan adoptere er neppe noen valgvinner. Hun bør heller si fra at kvinnesynet/behandlingen er under enhver kritikk, selv om det skulle koste noen stemmer, skriver Stanghelle.

Dagsvisen er noe tam, og KK er schizofren.