Kommentar

Et medlem av Hamburg-cellen til Mohammed Atta, fløy tirsdag hjem til Marokko, og foregrep dermed utvisning fra Tyskland.

Abdelghani Mzoudi ble frikjent av en domstol for innblanding i 911, men myndighetene i Hamburg anser ham for å være en sikkerhetstrussel, og ga ham to uker til å reise frivillig.

En landsmann av Mzoudi, Mounir El Motassadeq, tilhørte også den nære kretsen rundt Mohamed Atta, leder for 911-operasjonen. Han var gruppens kasserer. Likevel ble han frikjent av en ankedomstol, og står nå for retten for annen gang. Hvis han frikjennes vil også han trolig bli utvist.

En ny lov effektiv fra 1. januar gjør det lettere for myndighetene å utvise personer som bedømmes som en sikkerhetsrisiko. Bare i Bayern er 12 personer blitt utvist siden november, og 37 saker er til behandling, melder reuters.

Å få dømt noen for terrorisme i Tyskland er langt vanskeligere. Rettsvesenet er sterkt preget av Tysklands nære fortid.

USA er sikkert interessert i å snakke med de utviste, og noen av dem kan tenkes å havne i amerikanernes garn før eller siden.