Kommentar

Kinesiske myndigheter fortsetter forfølgelsen av Rebiya Kadeer, som fikk Rafto-prisen for sitt uredde forsvar for den muslimske uighur-minoriteten i Kina. Sikkerhetspoliti har de siste dagene arrestert slekt, venner og ansatte i selskapet familien eier, melder Human Rights Watch.

Kadeer er en utfordering for myndighetene fordi hun er økonomisk suksessrik og samtidig våger å stå opp for sitt folk. Hun eier Kadeer Trading Company, et millionforetak i hovedstaden Urumqi.

Bråket begynte da hun møtte staben til en besøkende amerikansk kongressdelegasjon. For det ble hun arrestert i august 1999 og dømt til åtte års fengsel. Hun ble sluppet ut i mars i år, etter internasjonalt press. Ektemannen var allerede i USA, og hun ble gjenforent med ham. De fem barna tok seg av firmaet mens hun satt i fengsel, og nå etter at han måtte gå i eksil.

Men myndighetene lar dem ikke være i fred. Før hun ble sluppet ut, ble hun advart mot å fortsette arbeidet for sitt folk.

Several days before Kadeer was released from prison, guards warned her that her «business and children would be finished» if she contacted Uighurs abroad or revealed «sensitive» information. She has not heeded this warning and has spoken with journalists, policymakers and Uighur groups.
On May 11, police detained two employees of the Kadeer Trade Center. Ruzi Mamat, 25, and Aysham Kerim, 34, worked at Kadeer’s firm as company secretary and company director, respectively. Eyewitnesses said that Kerim, a nursing mother of a 7-month-old baby, was dragged by the hair to a waiting police car. Both Mamat and Kareem were reportedly held at the Fifth Branch of the Public Security Bureau in Urumqi.
On May 13, police brought both employees back to the Kadeer Trading Center as they raided the company’s offices. Police took Mamat and Kerim away again after the raid.
During the raid on Kadeer’s office, police tried to arrest Kadeer’s son, Ablikim Abdiriyim. He managed to evade arrest by 20 police officers and fled into a crowd of people who kept the pursuing police at bay. His location is unknown. In 1999, Ablikim was arrested at the same time as his mother and administratively sentenced to a two-year term of reeducation through labor.
Eyewitnesses said that police beat Ablikim’s friend, Ahmatchan Mamteli, and dragged him into a police car after he denied knowing Ablikim’s whereabouts. Ahmatchan was released two hours later after signing a statement that he would never again associate with members of Rebiya Kadeer’s family and would never go near the company’s premises. The police also confiscated the videotape he had made of the raid.

Kulturell utradering

Bakgrunnen for forfølgelsen av Kadeer er lett å forstå. Her løper tradisjonell Han-kinesisk hegemonitenking sammen med kommunistisk maktmonopol og økonomisk grådighet: det er funnet olje i uihurenes autonome region i Xinjiang-provinsen. Uighurene er en liten minoritet på bare 8 millioner, og i tillegg muslimer. Myndighetene ønsker å stemple uighurenes legitime kamp for kulturell selvstendighet som islamistisk terror. Muslimer fra Xinjiang ble tatt til fange i Afghanistan da Taliban falt, og det er gått av noen få bomber i Xinjiang, men Kadeers kamp har ikke noe med disse ekstremistene å gjøre.

På sin vanlige kolonimaner overfor mindretall, har myndighetene latt 1,2 millioner han-kinesere innvadre til uighurenes region. På samme måte som tibetanerne frykter de for sin kulturs fremtid.

Kina representerer idag et så stort marked at vestlige regjeringer er lite opptatt av undertrykkelsen i landet, enten det er mindretall som uighurene eller den faglige og politiske opposisjonen.

China: Uighur Activist’s Family Threatened