Fra flere hold kommer historier om hvordan paven har gjort inntrykk på mennesker. Ikke på overflaten. I dybden. En svart kvinne i USA som arbeidet mot dødsstraff, forteller hvordan paven hjalp henne. Han er prinsipiell motstander av dødsstraff. En polsk kvinne bosatt i Norge, som i årevis har organisert billass med klær og fornødenheter til […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.