– Så du mener at frigjøring for katolske, muslimske, jødiske – og for den del, læstadianske kvinner – kun bør være deres eget verk?
– Ja det synes jeg, så lenge de ikke bryter norsk lov i forhold til barnevern og utdanning – for eksempel. Hvis kvinner vil være muslimer, jøder eller læstadianere med den kvinnerollen det innebærer, må de få være det, så lenge de ikke bryter norsk lov.
– Men vil det ikke ta svært lang tid å få til likestilling dersom alle endringer skal komme innenfra trossamfunnene selv?
– Jeg synes først vi skal spørre om muslimske kvinner ønsker likestilling på alle felt. Jeg har ikke sett at muslimske kvinner i Norge har krevd å få bli imamer, for eksempel. Det finnes mange aktive muslimske kvinner, og jeg synes ofte vi fokuserer for lite på at de faktisk har en viktig funksjon i forhold til religionsutøvelse på andre måter.

Religionshistoriker Berit Thorbjørnsrud mener selvstendighet og likestilling ikke er for alle kvinner, i Forskning.no (2003).