Peter Norman Waage er økumenisk på islam og Vestens vegne. Han tror på en felles fremtid, der det vokser frem et euro-islam som skal reformere resten av den islamske verden, og oss. For å gjøre det sannsynlig må han retusjere virkeligheten. Mennene som drepte Theo van Gogh var ikke muslimer. De var kriminelle, ifølge Waage.

«Vi løper terroristenes ærend om vi går med på at voldsanslagene er «muslimske». Det foregår en innbitt kamp innen den muslimske verden om herredømmet over sinnene. Terroristenes høyeste ønske er at deres forståelse av islam blir enerådende. Når vi i Vesten forveksler islam og kriminalitet, bidrar vi til at akkurat dét skjer. Illgjerningsmennene er ikke i første rekke muslimer, men kriminelle. Nettverket som står bak, lar seg bedre sammenligne med annen type organisert kriminalitet enne med en religion. Også mafiamedlemmer har sine æreskodekser og ritualer.»

Dagbladet 2. januar