Kommentar

Belgias høyesterett skal idag ta stilling til om Vlaams Blok skal betraktes som et rasistisk parti. Er svaret ja, mister partiet all statlig støtte. Den siste meningsmåling viste at det er Belgias mest populære.

Noe må være galt når landets høyesterett i realiteten fordømmer landets mest populære parti. Det minner om Tyrkia, der de militære og ivaretakerne av Kemal Atatürks arv, forgjeves har forsøkt å holde det islamske partiet vekk fra makten. Forgjeves.

I Belgia har de andre partiene dannet en såkalt «cordon sanitaire», en mur som holder Vlaams Blok ute fra makten.

Men kan elite føre «krig» mot folket? Dette tyder heller på en politisk krise. Det er tendenser til den samme konflikt mellom folk og elite her, i utvannet form.

Vlaams Blok sier «belgiere først». Det er en reaksjon på innvandring. Det høres utrolig stupid ut å dømme dette som rasisme, når man tenker over dette begrepets mørke historie. En annen sak er at det nok finnes krefter i VB som er heller grumsete. Men man stenger ikke moskeer og oppløser menigheter som oppfordrer til jihad. I dagens situasjon vil sikkert en fordømmelse av VB virke ekstra provoserende. VB vil løsrive Flandern fra Wallonia. Belgias oppløsning har vært lenge spådd. Som EUs hovedstad vil dette også berøre EU.