Hans Fredrik Dahl får drive omdefinering av sentrale historiske begreper uten at noen i historikermilijøet ser ut til å bry seg, sier leder av Holocaust-senteret, Odd Bjørn Fure til Aftenponsten.

– Dahl er universitetsansatt, men i sin publisistiske virksomhet bryter han sentrale akademiske normer som etterrettelighet, intellektuell redelighet og kravet om begrepspresisjon. I et fungerende vitenskapelig miljø forutsettes oppfatninger og holdninger å bli korrigert gjennom en kontinuerlig kritikk. Hvorfor skjer ikke en slik korrigering i Dahls tilfelle? Fungerer ikke Dahls fagmiljø kritisk og korrigerende, eller har han fristilt seg fra slik kritikk? Vil vi noen gang oppleve kritiske kommentarer til Dahls praksis fra representanter for hans fagmiljø på Universitetet?

Instituttleder ved Historisk institutt, Universitetet i Oslo, Helge Pharo mener artikkelen er selsom, men sier han ikke kan rykke ut hver gang Dahl sier noe merkelig.

– Hans Fredrik Dahls synspunkter i denne saken er så langt ute på siden at det ikke er grunn til å diskutere dem, sier Helge Pharo.

Det er vanskelig å få tak på hva han egentlig mener: han skylder på stor arbeidsmengde, og at Fure og Hobson har arrestert Dahl ved flere anledninger.

Det virker ikke spesielt spenstig fra en instituttleder og kollega.

Fure er flink til å ta Dahl. Nå bør han vise samme engasjement NRK, som sendte et innslag i «Sånn er livet» sist mandag som oste av jødefiendtlighet. Tema var Holocaust, HL-senterets egen prosjektleder ble intervjuet. Fure er rett og slett forpliktet til å svare i kraft av sin stilling.

– Vanskelig å kommentere alle utspill

– Dahl forvrenger virkeligheten – Aftenposten Nettutgaven