Faste lesere vil ha merket at tjenesten har vært noe varierende i kvantitet, og vil være det i perioder i sommer. Det henger selvfølgelig sammen med behov for ferie, og tekniske begrensninger. Ikke alle steder tar telesignaler. Vi regner likevel med å kunne levere nytt stoff de fleste dager. Det kan være vi vil gå glipp av viktige ting, noe som ikke er uopprettelig, som Irans beslutning om å gjenoppta anrikingen av uran og byggingen av sentrifuger. Det er en så viktig sak at vi får kommentere den i ettertid.

Ellers er bloggen vel så mye et sted for refleksjon underveis, og en ferie er en måte å se tingene fra en annen vinkel på. Hodet surrer likvel.

Personlig har jeg oppdaget at Financial Times gir andre perspektiver enn Tribune og NYTimes. Det skyldes kombinasjonen av Narvesen/NSB på mitt feriested, som gjør at utenlandske aviser nå kommer frem dagen etter. FT er grundige, skriver no-nonsens-journalistikk, og har en del fra næringsliv og europeisk politikk som IHT ikke har. I vår verden er det hele tiden nødvendig å skifte perspektiv. Det er det som er det kjedelige med norske aviser, at de tror fornyelse dreier seg om å skifte layout. DN brukte sikkert en formue på å lage en ny layour som var dårligere enn den de hadde, men som kanskje så mer «fiks» ut. Det er det det handler om her hjemme, å være fiks. Slik Aftenposten holder på å bli utydelig, 2_kommentar-stream, og slik at man drukner i stoff som i bunn og grunn er uvesentlig. Forspist på livsstil og design og kjendiseri. Det er hva vi er.

Det er bloggens styrke at den ikke er offisiell, ikke har noe annet å forsvare enn nysgjerrigheten. God sommer!