Kommentar

Det er noe med klimaet, det er noe med stemningen i verden/Europa som gjør at denne historien er noe mer enn kuriøs: Østerrikerne tar et oppgjør med sin fortid og vil minnes jøder som har betydd noe. Sionismens far, Theodor Herzl, skal få en plass oppkalt etter seg i Wien.

Men det synes ikke arabiske og muslimske representanter noe om. Borgermesteren mottok tirsdag et brev fra Den arabiske liga hvor de 22 medlemslandene beklager at byen vil hedre en mann «som representerer et trist minne for arabere og muslimer».

Et slikt skritt vil være svært uklokt i betraktning av dagens spente situasjon i Midtøsten, heter det i brevet datert 29. april. Østerrrike roses for å ha fulgt en klok ikke-innblandingspolitikk tidligere. Det forblommede språket kan tolkes som en dulgt trussel om at vedtaket kan få konsekvenser:

«We believe that this plan is bad timing because of the tense situation in the Middle East and Iraq and therefore will not serve the cause of good relations between Austria and the Arab-Islamic world,» said the letter, made available to The Associated Press.

It contrasted the plan with the «clever politics that has protected Austria up until today from conflicts and problems.»

Å se sionismens grunnlegger hedret har også provosert ledelsen for det muslimske samfunnet i byen som teller 120.000 medlemmer. Lederen, Carna Amina Baghajati, foreslår istedet at byen hedrer jøden Leopold Weiss, som konverterte til islam i det 19. århundre og ble en kjent muslimsk rettslærd.

Det kunne være fristende å knytte an til debatten om mullah-løftet, som har kommet helt ut av proporsjoner, kanskje fordi den peker ut over seg selv og mot noe mer fundamentalt: Den samme manglende musikalitet i omgang med vestlig samfunn og kultur. Muslimer ser ut til å lede av en form for autisme, som gør dem ute av stand til å forstå omgivelsene. I Østerrikes tilfelle snakker vi om en av de mest traumatiske kapitlene i nasjonens historie.

Arabs protest Vienna’s plans for square

By GEORGE JAHN
ASSOCIATED PRESS WRITER