Kommentar

Iranske myndigheters sensur av internett og blogging som kommunikasjonskanal diskuteres blant iranske blogger-aktivister. Bloggen hoder.com (Hossein Derakhshan’s English weblog on Iran, technology and pop culture) etterlyser medienes oppmerksomhet rundt angrepene på friheten til å ytre seg via internett:

«Not a single press for Net censorship yet, while we’ve managed to collect about 200 comments from Iranians who’ve experienced censorship.«

«Hoder» spør hvorfor temaet nett-sensur ikke omtales: Nett-aktivistene skriker ikke høyt nok; mediene er opptatt av krigen mot terror, og Irak; mediene tror kanskje ikke meldingene er sanne, eller at de er overdrevne.

Mer om situasjonen, sjekk denne (Help Iranians fight Net censorship during the Geneva Summit).