Kommentar

Da Ben Frum gikk av som speechwriter sa han at Bush kanskje kunne lide av en manglende nysgjerrighet. Han var ikke overmåte interressert i å søke ny erkjennelse.

Det er en beskrivelse som kanskje kan forklare hvorfor Bush ble så overrasket på sin Asia-reise. Han var forbauset over holdningene han møtte blant ledere: at USA var anti-islamsk f.eks. Hadde han fulgt litt bedre med ville han visst at slike holdninger finnes, uansett hvor gale de er. Men på spørsmål om hvor han får sin informasjon fra, svarer presidenten: «Fra objektive kilder, fra mine medarbeidere. » Han leser ikke aviser.

Krugman griper fatt i dettte i dag og kaller det «perception gap», at man ikke interesserer seg nok for hva andre tenker, og hvis man gjør det blir man mistenkeliggjort. Krugman kaller det en «villet uvitenhet», og den er farlig.

A Willful Ignorance