Nytt

Sjefen for Det internasjonale pengefondet (IMF) Christine Lagarde ser nå ut til å ha oppdaget at budsjettinnstramninger i de gjeldsrammede statene resulterer i lavere bruttonasjonalprodukt (BNP), hvilket gjør at gjeldsbyrden øker i forhold til BNP, og depresjonsøkonomien truer.

Dette omtrent ett år etter at en fremtredende økonom i storbanken UBS advarte mot en slik utvikling, og to år etter at nobelprisvinner Paul Krugman gjorde det samme.

Nå skal det riktignok sies at pengefondets egne økonomer også forespeilet en slik utvikling, men de undervurderte altså den negative virkningen.

Mulig Lagarde trenger litt bedre rådgivere? Eller kanskje hun bare burde lese Financial Times?