Kommentar

De islamske sharia-lovene er et studium verdt. En sharia-domstol i Nigeria opphevet denne uken dødsdommen over Amina Lawal. Hun ble først dømt til døden ved steining for å ha fått barn utenfor ekteskap. Dommen ble satt til side med henvisning til feil saksbehandling og fordi Lawal ikke ble tatt på fersk gjerning (not caught in the act of adultery). Men det oppsiktsvekkende er en kommentar fra en av forsvarerne, som viste til at under visse fortolkninger av sharia-lovene kan et svangerskap vare opptil fem år (sic!). Dermed er det mulig at Lawals fraskilte mann likevel kan ha vært far til barnet, var forsvarerens argument. Sharia-lovene er modne for en oppdatering, kan man kanskje si. Mer…