Kommentar

Andre Glucksmann er noe så sjelden som en intellektuell med politisk innstikt. Det er ikke patronizing ment. Folk kan ha imponerende akademiske grader og kunne mye historie, men være ute av stand til å bedømme samtiden. Kombinasjonen av de to er sjelden.

I siste Dag og Tid er det trykt et intervju som Le Monde hadde mellom Glucksmann og Tzvetan Todorov. Jeg hadde gleden av å utgi Todorovs bok om erobringen av Amerika. Den er god. Men i vurderingen av dagens konflikt kommer han sørgelig til kort.

Noen av Gluckmanns utsagn fortjener å huskes. Det går også an å utbrodere dem: Det går en caesure ved 911: USA forsto at frihet og sikkerhet er ett. Du kan ikke tro du skal være trygg, hvis de andre er ufrie. Dette er en lang tradisjon i amerikansk historie: troen på at også andre folk skal få frihet. Lincolns tale ved Gettysburg. Videreført av Wilson etter første verdenskrig. Roosevelt etter andre. Det er i mine øyne noe av den tradisjonen som er vekket til live igjen. Troen på at en liberal order vil være god for verden. Europeerne snakker bare om imperium.

–< i>11. september skjønte amerikanerne at trygghet og frihet er uløselig bundet sammen. Det er ikke mulig å forsvare tryggheten vår uten å sørge for at de andre får frihet. Noen få skjønte dette for lenge siden. Tanken om at en måtte støtte Massoud og Nordalliansen hans først mot russerne og dernest mot fundamentalistene – at Afghanistans frihet var vesentlig for verdens skjebne, ble ikke hørt. Talibandiktaturet ble akseptert. Resultatet var Manhatten. Dersom en hadde hjulpet Massoud, hadde kanskje tårnene stått der fremdeles.

Før trodde USA at de kunne dra nytte av tyranner rundt om i verda. Så gikk det opp for dem hvor mange som støttet terroristene. Nå skjønner de at deres egen trygghet går via andre folks frihet, sier Glucksmann.

Han mener verden gjør akkurat samme feil om igjen i Tsjetsjenia. Det kan verden komme til å betale en høy pris for.

Like etter 911 skrev Glucksmann «Dostojevskij på Manhatten». Nå har han skrevet «Vesten mot Vesten». Ingen av dem er oversatt til engelsk. Todorov har skrevet «Den nye verdensuorden».