Kommentar

To tredeler av innbyggerne i Bagdad tror de vil ha det bedre om fem år. Nesten like mange mener vanskelighetene etter krigen oppveies av at Saddam er borte. Det viser en meningsmåling gjort av Gallup i Bagdad, etter fem måneder med okkupasjon. Bare 8 prosent tror de vil få det verre som følge av krigen for å fjerne Saddam Husseins regime. Halvparten av de spurte mener den amerikanske administrasjonen i landet gjør en bedre jobb nå enn for to måneder siden. Samtidig fortsetter amerikanske styrker taktikken med å skyte først og spørre etterpå, hvis man skal dømme etter de overlevendes beretning om et uprovosert angrep på en bondegård mandag.
Se meningsmåling og om angrepet.