Kommentar

NRK-spin

NRK får det ikke helt til å stemme i omtalen av Tony Blairs besøk i USA. Dagsnytt-meldingen torsdag formiddag åpner med å si at «det blir ingen triumfferd for Blair». To setninger senere heter det derimot at «Blair vil bli mottatt som en helt». Hva skal man tro? Kart og terreng stemmer ikke overens. Gjeldende spin er at Blair og Bush er i hardt vær etter «massiv kritikk» for å ha overspilt kortene om masseødeleggelsesvåpen hånd under oppkjøringen til Irak-krigen. Da kjøres det etter den formelen, nærmest uansett.

Et annet eksempel på NRK-spin: Den britiske meningsmålingen om synet på situasjonen i Irak tatt opp blant innbyggerne i Bagdad, kan vinkles på ulik måte. Nyhetsbyråene AFP og Press Association innleder med at halvparten av Bagdad-innbyggerne mener det var riktig av USA å invadere Irak. Det til tross for alle vanskelighetene, volden og uvissheten etter krigen. NRK finner det mer interessant at «Tre av fire innbyggere i Iraks hovedstad Bagdad mener byen er et farligere sted nå enn da Saddam Hussein satt ved makten.» Dette er vel så mye en beskrivelse av den faktiske situasjonen som en meningsytring. Målingen bekrefter den dype ambivalensen blant mange irakere til okkupasjonsmakten.

Eksempel nr. 3: Amerikanerne skal ifølge NRK åpne egne radio- og tv-stasjoner for «å spre propaganda over hele verden.» Hva slags «propaganda» det er snakk om, blir ikke sagt. Uttrykket propaganda ville kanskje virke litt rart hvis det er snakk om propaganda for demokrati og menneskerettigheter. Bedre da å la det være opp til lytternes fantasi, samtidig som man ved den bevisste, eller ubevisste, ordbruken gir det hele en negativ klang. Underforstått, uuttalt, det må være snakk om løgnpropaganda. Kilden, AFP, sier det er snakk om sendinger med en blanding av underholdning og nyheter, og at sendingene skal være en motvekt til den arabiske stasjonen Al-Jazeera.