Kommentar

Er euro et problem? Svenskene er da alt i EU.
Med euro ville svenskene miste noen virkemidler i finanspolitikken og den økonomiske politikken, men på den annen side slippe enkelte uheldige utslag av ulike valutaer. Spørsmålet er heller hva som skjer med euro når eurosonen blir utvidet til land som foreløpig har langt svakere økonomier. Sånn sett kan det være lurt av svenskene å vente.
Det er bra at «nej»et ble så klart som det gjorde. Svaret var vel mest et nei til dypere integrasjon i EU, som fellesvalutaen representerer. Men det er ikke sagt at det å si nei til euro nødvendigvis er et bedre valg for Sverige enn et ja.