Kommentar

Anna Lindh var dårlig likt i nynaszistiske og nasjonalistiske grupper i Sverige, viser kommentarer på diverse hjemmesider. En av dem her: «Förrädare knivhuggen» skriver Info 14:

Polisen har satt in alla resurser de tillfogar över i jakten på knivmannen, vilket är förvånande då det är ett vardagligt knivöverfall mot en svensk. Vilket aldrig föranleder intresse från de tre statsmakterna annars.

På hjemmesiden til en gruppe som kaller seg Nationellt Motstånd finnes en annonse for Nationell Ungdom med oppfordring til å bestille propaganda. Syn: Politikerne er forrædere. Tekst: «Förr hängde man förrädare – i dag sitter de i Riksdagen!» (Disse og flere andre med samme ståsted finnes også i Norge.)