Skandaler i fleng som inkluderer alt fra simpelt tyveri via habilitetsproblemer og juks til ulovlig aksjehandel. Det er noen av årsakene til at politikere generelt har mistet tilltiten fra velgerne.

Det kommer frem i en ny undersøkelse gjennomført av forskningsstiftelsen Fafo.

– Det er forståelig at de tillitsvalgte opplevde at skandalene preget valgkampen. Det merket helt sikkert de som var aktive i å drive valgkamp, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til LO-Aktuelt.

Når de tillitsvalgte i LO får spørsmål om hvilke konsekvenser skandalene har hatt for tilliten til politikerne, svarer ni av ti tillitsvalgte at tilliten er svekket.

Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng, sier hun forstår frustrasjonen hos velgerne etter alle skandalene.

– Jeg har ingen problemer med å forstå at folk reagerer negativt på skandaler og statsrådsavganger. Det har vært for mange saker som har handlet om andre ting enn politikk. Det tar energi og fokus vekk fra de sakene vi ønsker å snakke om, sier Stenseng.

I undersøkelsen har de LO-tillitsvalgte fått spørsmål om hva som er den viktigste grunnen til at Arbeiderpartiet gjør det dårlig. Også her går ordet «skandaler» igjen, i tillegg til ord som «ledelse», «utydelig», «høyredreid» og «strømpolitikk».

– Det virker som en ganske enhetlig tilbakemelding fra de tillitsvalgte om at skandaler, ledelse og strømpolitikk var det som ødela for partiet, sier Johannes Bergh.

Stenseng svarer ullent og tåkete på dette.

– Vi har brukt mye tid på å innhente tilbakemeldinger både fra fagbevegelsen og fra egne medlemmer. Svarene i denne undersøkelsen er i tråd med det som har vært tilbakemeldingene i vår egen evalueringsprosess. Vårt fokus nå må være å levere politikk på de utfordringene de peker på, sier hun.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.