Mandag behandlet Stortinget et representantforslag fra Rødt om å legge ned veto om EUs fjerde energimarkedspakke.

Dette ble som forventet nedstemt, og kun Rødt, FrP og SV stemte for. Også en av MDGs to representanter i salen stemte for forslaget ved en feiltakelse, skriver Nationen.

Senterpartiet, som liker å fremstille seg selv som motstander av Ren energi-pakka som den også kalles, stemte imot å nedlegge veto.

Allikevel hevder partiets parlamentariske leder Marit Arnstad at Sp står på sitt primærstandpunkt:

– Senterpartiet sier tydelig at vi vil fortsette å jobbe imot at fjerde pakken blir innlemmet i norsk rett. Pakka ligger ikke i Stortinget i dag, men hadde den gjort det, hadde vi stemt imot den, sa hun fra Stortingets talerstol.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) viste til rettsakter om energieffektivisering og fornybardirektivet med det omstridte «hurtigsporet for vindkraftutbygging».

– Som jeg tror de fleste av oss mener er en god idé. Her er det betydelig rom for nasjonal implementering og regler for energieffektivisering som altså går langt utover det som var så omstridt da vi diskuterte tredje energimarkedspakke, sa han.

På spørsmål fra FrP om regjeringen vurderer deler av pakken eller hele, svarte Barth Eide at regjeringen vurderer hver enkelt rettsakt, og balanserer hensynet til norske interesser og samarbeidet med EU.

 

Kjøp Sokrates’ forsvarstale fra Document her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.