Forsker Janne Myhre ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTU) har i en årrekke forsket på omsorgssvikt, vold og fysisk og psykisk overgrep mot eldre.

Skrekkeksempler på grov omsorgssvikt som har kommet frem i media den siste tiden, er ikke enkeltstående tilfeller, ifølge forskeren.

– Dessverre vet vi at det ikke er unikt, det som skjer. Vi har dokumentasjon på at det skjer på sykehjem over hele Norge. Omsorgssvikten kan ha ulike årsaker, men blir det blir ofte verken sett eller tatt tak i, forteller hun til Dagsavisen.

Flere forskningsprosjekter gjennomført av blant annet Janne Myhre ved NKVTS viser at selv om vold, overgrep og omsorgssvikt mot eldre er alvorlig, så er det også underkommunisert. Det er et problem, mener forskerne.

– Tegn og symptomer på vold kan bli forvekslet, eller bli forsøkt skjult, med aldersrelaterte endringer. Eldre kan ha vansker med å varsle, sier Myhre.

Ytre risikofaktorer for å bli utsatt for vold kan være lav bemanning og mangelfull kunnskap hos pårørende og ansatte i eldreomsorgen, og fravær av rutiner og kultur for håndtering av overgrep.

Politikk, styringsrammer og holdninger til eldre i samfunnet, kan være andre risikofaktorer.

– Hvorfor dette skjer, er sammensatt. Det handler noe om hvilke holdninger vi har til de eldre i samfunnet, som fører til at de dessverre er en gruppe som ikke prioriteres. Det gjenspeiles også i fordeling av helsetjenester, der de eldre er taperne, sier Myhre, som blant annet trekker fram nedleggelsen av eldreombudet i 2023 som eksempel.

 

 

Kjøp bøker fra Document!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.