Daværende innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug besøker Lofsrud skole under valgkampen 30. august 2017 og intervjues av NRKs Espen Aas. Foto: Mariam Butt/Scanpix

Elever ved Lofsrud skole på Mortensrud opplever narkotikasalg, vold og å måtte betale for egen sikkerhet. Hittil i år har 15 elever sluttet på skolen, uten å flytte fra området, melder NRK .

Rektor Per Øyvind Hammerstad sier til NRK at problemer knyttet til fattigdom og at folk føler seg utenfor samfunnet kan føre til kriminalitet.

Det er problematisk at en rektor kan uttale seg om årsaksforhold til alvorlig kriminell adferd uten å nevne innvandrerbakgrunn som en bakgrunnsfaktor. Når 16-åringer er profesjonelt kriminelle har det andre årsaksforklaringer enn fattigdom. Det er et resultat av akkumulerte risikofaktorer, der innvandringbakgrunn er den enkeltstående største risikofaktoren for å utsettes for grov vold i hjemmet. I kultur der vold og ydmykelser er en naturlig del av barneoppdragelsen, vil man få både ungdom og voksne som er ekstremt voldsberedte.

Vold og overgrep mot barn og unge

Man kan spørre seg hvor mange barnehagelærere, lærere og rektorer som har unnlatt å bruke meldeplikten de har til barnevernet underveis i voldsutøvernes oppvekst. Det er ikke slik at «Mahmoud» plutselig truer og utsetter medelever for vold når han fyller 14. Han hadde adferdsvansker da han var 4 også. Den unnvikende offerfremstillingen kamuflerer ofte grov omsorgssvikt. 

Det er ansvarsfraskrivende å forklare voldelig adferd med fattigdom. Like ansvarsfraskrivende er det å peke på følelsen av utenforskap uten å spørre hvorfor den er der i utgangspunktet. Det kulturelle utenforskapet er foreldrenes valg, ikke samfunnets påståtte utestengingsmekanismer. 

– Det er utfordringer ved vår skole og vårt lokalmiljø som nok er tyngre enn ved andre skoler, men vi opplever også at majoriteten av våre ungdommer trives på skole og, setter pris på mangfoldet, sier FAU-leder på Lofsrud skole, Anne Cecilie Winther.

Vold og trusler i en sånn skala at et tosifret antall elever hittil i år har sluttet på skolen er ikke «utfordringer». Det må snarere beskrives som en ukultur ute av kontroll. Å nevne at mangfoldet verdsettes når barn ikke tør å gå på skolen av frykt for kriminelle gjenger, er en grov undervurdering av hvordan vold og trusler påvirker både konsentrasjon, læringsevne og trivsel hos barn og unge. De er ikke upåvirkelige selv om de ikke utsettes personlig. Slike miljøer er skadelige selv for dem som bare observerer volden og truslene. Det er en mager trøst med daglig tilstedeværende politi.  

Det er ikke kveldsåpen skole og andre fritidsordninger som er løsningen på voldsbølgen. Dersom man ikke erkjenner det faktum at klankulturer avler vold kan man heller ikke få bukt med volden.

 

Forhåndsbestill Halvor Foslis nye bok til spesialpris her!