Jimmie Åkesson intervjues i forbindelse med en EU-valgkamp­tale i Umeå den 14. mai 2024. Foto: Christine Olsson / TT / NTB.

Man kan med rette hevde at multi­kultur­alismens demo­grafiske konsekvenser vil føre til en lang­siktig befolknings­utskiftning i Sverige, skriver Sverige­demokraternas (SD) parti­leder Jimmie Åkesson i Expressen.

SD-lederen innleder sin debatt­artikkel med å sitere en svensk ordbok for å forklare det sammen­satte ordet folkutbyte:

folk [fål´k] substantiv ~et; pl. ~

1. större mängd människor som har gemensam kultur och gemensamma (ekonomiska) intressen och som ofta ut­gör el. önskar ut­göra en nation

utbyte [u`tbyte] substantiv ~t ~n

1. ersättning av något med något annat

Så hvordan er situasjonen? Erstattes mennesker som har svensk kultur, med andre mennesker som ikke har det?

Det holder å gå en tur ut for å besvare spørsmålet, men vi lever i en verden der makten og dens propaganda­apparat ikke vil at vi skal tro det vi ser med våre egne øyne, eller stole på vår egen fornuft.

Åkesson viser innledningsvis at han ikke lar seg affisere av det for å utvide menings­korridoren:

At det, i hvert fall ifølge den venstre­liberale massen, finnes en «rasistisk og høyre­orientert konspirasjons­teori» som sier noe lignende, bekymrer meg ikke. Jeg er verken rasist eller konspirasjons­teoretiker.

Deretter går han pedagogisk til verks. Det å være svensk handler om å tilhøre en kultur, fastslår Åkesson:

For meg er det svenske folket en gruppe som kollektivt forenes av en felles kultur, felles holdninger, verdier og normer, formet av en felles historie og basert på nært beslektede moralske referanse­rammer. Man kan selvsagt formulere dette på ulike måter, men et viktig poeng er at det ikke handler om hudfarge eller andre biologiske kjennetegn. Jeg og Sverige­demokraterna står for en åpen svenskhet.

Men innvandringen har resultert i en økende befolkning som ikke har svensk kultur:

Den store innvandringen til Sverige fra kulturelt fjerne land de siste femti årene, kombinert med offentlig sanksjonert og subsidiert multi­kultur­alisme, har ført til at andelen av befolkningen med svensk identitet har gått ned. En stor og raskt voksende del av befolkningen har andre kulturelle referanse­rammer og andre oppfatninger, verdier og normer enn de som har ligget til grunn for vårt samfunn.

Dette virker undergravende på den svenske kulturen og samfunns­modell­en, fortsetter han:

Ting som tillit, samhold og solidaritet har fått seg en knekk i takt med at landet er blitt splittet av segregering.

Konsekvensene ser vi daglig i form av kriminalitet, uthuling av velferds­ordning­er, boligmangel, arbeids­ledighet og demonstrasjoner og sammenstøt mellom grupper som støtter ulike sider i fjerne kriger. Endringene har også ført til at gjenger og klaner dominerer hele bydeler, og at mennesker med større lojalitet til sin gruppe enn til samfunnet tar seg inn i forvaltning, politikk, velferd og næringsliv.

Slik kollapser Sverige, konkluderer SD-lederen.

De demografiske endringene vi har opplevd, har på en dramatisk måte undergravd det kulturelle grunnlaget for vårt svenske samfunns­system. På lengre sikt vil den svenske befolkningen bli tvunget til å gjøre kulturelle tilpasninger som de fleste ikke har bedt om eller ønsket.

Vi vil bli tvunget til å bli mindre svenske fordi kulturen vår, slik den har vært, ikke vil fungere i det samfunnet vi har skapt gjennom den nye demografien.

Tilsvarende utvikling pågår i andre europeiske land, observerer Åkesson, og derfor er dette relevant for det forestående EU-valget, skriver han.

Strammest mulig innvandrings­politikk, strenge krav til tilpasning og insentiver for retur­migrasjon er det nødvendige svaret på flere tiår med uansvarlig og kunnskaps­løs politikk.

– Mitt Europa bygger murer mot ulovlig innvandring, islamisme og befolknings­utskiftning, avslutter Jimmie Åkesson.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.