For første gang innfører svensk politi en «sikkerhetssone» som gir dem mulighet til å kroppsvisitere alle personer i området samt til å ransake alle biler uten at det foreligger noen konkret mistanke om noe kriminelt. Norrköping er første område som får en sikkerhetssone etter dobbeltdrapet mandag. Denne iverksettes imorgen, onsdag.

Sonene, som også kalles for visitasjonssoner, innføres for en tidsperiode for 2 uker, med mulighet til forlengelse. Loven, som gir politiet denne tilgangen, trådte i kraft 25. april i år. Danmark har allerede en lignende ordning.

– Syftet med lagstiftningen är att tryggheten ska öka för allmänheten i våldsutsatta områden. Det kan göra det svårare att förbereda och genomföra grova våldsbrott, säger Kristian Malzoff, kommissarie vid Utvecklingsenheten, Noa.

Formålet med sikkerhetssonene er at politiet skal kunne «kjøle ned» en pågående konflikt i et visst område. Politiet kan kroppsvisitere alle innenfor sikkerhetssonen, også barn. Politiet har satt opp en egen side med spørsmål og svar angående sikkerhetssonene. Fra politiets nettside:

Vad är syftet med en säkerhetszon?

Att en tillfällig säkerhetszon har beslutats där du bor, går i skolan eller arbetar betyder att polisen har information som vi behöver agera på. Att vi är mer närvarande ökar tryggheten för dig och alla andra. Vi kan exempelvis vilja förhindra en befarad hämndaktion mellan två kriminella grupper.

Vad utmärker säkerhetszonen?

  • Här får polisen kroppsvisitera personer och söka igenom fordon utan att det finns en konkret misstanke om brott.
  • Befogenheterna gäller på allmän plats och ingripandena får göras i den utsträckning det behövs för att förebygga eller förhindra den brottsliga verksamhet som zonen har införts för att motverka.
  • Varje beslut om säkerhetszon gäller som längst i två veckor och kan förlängas. Beslutet kan överklagas till förvaltningsdomstol.
  • Säkerhetszon är bara en av många åtgärder polisen vidtar för att stävja våld och annan brottslig verksamhet som utförs av kriminella nätverk.

Hur går kontrollen till?

Den kan liknas vid flygplatsens säkerhetskontroll och gäller alla åldrar. Vi visiterar ovanpå kläderna och du får visa vad du har i fickorna samt besvara några frågor. Vi söker också igenom fordon. Kontrollerna protokollförs.

Hageby i Norrköping ansees for å være et såkalt utsatt område. Her er den fulle listen over utsatte områder i Sverige.

Polisen   Expressen  Aftonbladet   SVT

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.