Amerikansk høyesterett avsa en viktig kjennelse torsdag; Våpenlobbyen NRA vant over en føderal instans, kredittilsynet i New York, som forsøkte presse banker og forsikringsselskaper til ikke å ha noe med dem å gjøre. Det har ikke en føderal instans anledning til. Det er tvang og brudd på First Amendment, ytringsfriheten, heter det i kjennelsen som er ført i pennen av den liberale dommeren Sotomayor. Dommen var til overmål enstemmig.

Det ikke å strekke det for langt å si at det var et skudd for baugen for Demokratene.

 

«For seks tiår siden slo denne domstolen fast at en myndighets «trussel om å påberope seg rettslige sanksjoner og andre tvangsmidler» mot en tredjepart «for å oppnå undertrykkelse» av ugunstige ytringer er i strid med det første grunnlovstillegget», skrev dommer Sonia Sotomayor for domstolen. «I dag bekrefter domstolen det den sa den gang: Offentlige tjenestemenn kan ikke forsøke å tvinge private parter til å straffe eller undertrykke synspunkter som myndighetene misliker. «

Superintendenten heter Maria Vullo. Hun forsøkte presse banker og forsikringsselskaper til ikke å ha noe å gjøre med NRA.

«En offentlig tjenestemann kan fritt dele sine synspunkter og kritisere bestemte oppfatninger, og hun kan gjøre det med kraft i håp om å overtale andre til å følge hennes eksempel», skrev Sotomayor. «Når hun gjør dette, kan hun basere seg på sine ideers fortrinn og kraft, styrken i sin overbevisning og sin evne til å inspirere andre. Det hun imidlertid ikke kan gjøre, er å bruke statens makt til å straffe eller undertrykke ytringer hun misliker.»

Dermed slår høyesterett ring rundt et viktig prinsipp. Ytringsfriheten har vært under press under Bidens regime. At alle høyesterettsdommerne stiller seg bak First Amendment sender et signal.

 

https://dailycaller.com/2024/05/30/supreme-court-unanimously-sides-with-nra-in-first-amendment-case-against-new-york-official/

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.