NTB

Det regjeringsoppnevnte Mannsutvalgets forslag om å sikre at fedre får mer samvær med barna ved samlivsbrudd, ønskes velkommen av Fremskrittspartiet og Høyre.

– Det er på høy tid at dette løftes. Det er åpenbart for stadig flere at dagens ordninger ikke tar hensyn til viktigheten av fars rolle under barnas oppvekst, sier Frps Silje Hjemdal, som sitter i barne- og familiekomiteen på Stortinget, til Klassekampen.

I rapporten fra Mannsutvalget framgår det at mor får hovedomsorg i 88 prosent av sakene der foreldrene ikke har blitt enige om delt bosted.

Mannsutvalget vil styrke fars rettigheter til samvær med barna ved samlivsbrudd. Et av utvalgets forslag er å styrke delt bosted som norm. I dag er domstolene pålagt å gi hovedbosted til en av foreldrene der det er konflikt om deling av bosted.

– For oss er det et mål å styrke fars rettigheter ved samlivsbrudd, sier Turid Kristensen, medlem i familiekomiteen for Høyre.

Avisen har også vært i kontakt med flere av de andre partiene på Stortinget. De rødgrønne partiene har ikke tatt stilling til forslagene. KrF-leder Olaug Bollestad sier hun er positiv til retningen Mannsutvalget peker ut, men vil ikke konkludere hvor partiet lander.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.