Journalist, forfatter og feminist Linn Stalsberg er bekymret over fenomenet «trad wives», kvinner som velger mer tradisjonelle kjønnsroller og heller vil være hjemme enn å gjøre karriere. Dette kan skjule farlige politiske trender, skriver hun i Agenda Magasin:

En gang, på det radikale 70-tallet, var kvinnekampen en kamp for frigjøring. Frigjøring fra arbeidslivets krav, frigjøring fra å være avhengig av mannens inntekt, sammen med en frigjøring for mannen, som skulle slippe å bære forsørgerbyrden. Altså ville feministene ha kvinner i jobb, men arbeidslivet måtte endres når det ikke lenger var en husmor hjemme som gjorde all jobben der. Egen inntekt for kvinner var helt avgjørende, sammen med barnehager for alle barn, men dersom dagene i barnehagene ble for lange, var det barna som endte som ofre for andres frihet. Det måtte balanse og endringer på samfunnsnivå til, når alle voksne skulle ha det viktige lønnede arbeidet. I kampen for kvinnefrigjøring lå derfor en systemkritikk, for mange betød det en kapitalismekritikk, fordi man mente at kapitalismen bygget opp under markedskrefter, effektivitetskrav og profittjag, som samlet sett ble ansett ikke bare kvinnefiendtlig, men menneskefiendtlig. Det var noe grunnleggende i selve systemet man slåss mot, i sin kamp for frigjøring av alle kjønn.

Stalsberg er bekymret over den politiske ekstremismen hjemmeværende kvinner kan representere: «Som en himmel over disse tradisjonelle valgene ligger trusselen om at høyreekstreme populister skal friste velgere inn på sitt lag, og med høyrepopulister følger tradisjonelle kjønnsrollemønstre. Enten man er Putin eller Trump eller europeiske avarter av disse, så inngår det i høyrepopulismen en mytisk fortid der alt var bedre enn i dag».

Dette utdyper hun ved å påpeke «At noen kvinner ønsker å stelle hjemme, og det ved å finne en mann som evner å forsørge henne på en inntekt, er ikke bra for verken likestilling, kvinnefrigjøring, demokratiet eller mannssaken».

Er husmødre en trussel mot demokratiet? På hvilken måte?

Feministisk skribent: Kvinnelig verneplikt vil ikke «knuse patriarkatet»

Stalsberg har tidligere hevdet at kvinnelig verneplikt ikke er bra fordi det ikke vil «knuse patriarkatet». Kvinner bør altså ikke være husmødre, men de bør heller ikke gjøre militærtjeneste på lik linje med menn.

Hva er egentlig likestilling? Hva er målet, og når er vi i mål? Kanskje Linn Stalsberg kan konkretisere dette?

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.