Som Document tidligere har nevnt har det vært uvanlig mange drap i Norge de siste månedene. Dette skaper slitasje på politiet i flere landsdeler.

Mange mord gjør at politiet på Innlandet ikke kan etterforske voldtekter

Johan Brekke, politimesteren i Innlandet, slo i april alarm, og uttalte at distriktet ikke har kapasitet til å etterforske andre alvorlige saker som voldtekter. «Jeg har aldri opplevd noe lignende i min tid i politiet», kommenterte Brekke til VG.

Så langt i år har rundt 400 saker i regionen blitt henlagt på grunn av manglende kapasitet. Dette er derimot bare én av flere henleggelseskoder. Det totale antallet henleggelser er langt høyere.

Innlandet politidistrikt har ikke kapasitet til å etterforske de alvorligste sakene som ikke er drap, som er typisk familievold- og sedelighetssaker, bekrefter leder i Politijuristene, Julie Dalsveen.

«Saksbunkene har aldri vært så store som nå og de har ikke inneholdt så stor andel alvorlige saker som nå. Og dette øker», sier hun og legger til: «Andre alvorlige saker ligger på vent og kan måtte henlegges».

Nå melder NRK at kapasiteten er så sprengt at ansatte fra Utrykningspolitiet (UP) må hjelpe til i etterforskningen av drapssaker. UP har normalt hovedansvaret for politiets trafikktjeneste. I tillegg stanses viktig trening av politiets ansatte.

«Dette er vi dypt bekymret for», uttaler Kjartan Waage, lokallagsleder for Politiets Fellesforbund i Innlandet.

Politimester Johan Brekke i Innlandet politidistrikt innrømmer at ressurssituasjonen er krevende. Han sier de står i en ekstraordinær situasjon, og at de derfor har sett seg nødt til å omprioritere ressurser internt.

«Vi har gjennomført et møte med Politidirektoratet og sagt noe om konsekvensene av øvrige saker som blir liggende. Vi har blitt møtt med god forståelse for dette, og har blant annet fått tilgang på en del ressurser fra UP».

Kjartan Waage fra Politiets Fellesforbund frykter at beredskapen på vegene blir svekket når opp mot halvparten av personellet fra Utrykningspolitiet (UP) i fylket må omdirigeres.

«Vi har en trafikksikkerhet som skal ivaretas. I sommermånedene juni, juli og august har vi økende antall trafikkdrepte, skadde, alvorlige hastighetsovertredelser og ruskjøring», sier Waage til NRK. «Dette er vi dypt bekymret for. Vi har flere gode eksempler på at UP er de som er først på åsteder når vi ikke har andre mannskaper ute».

I tillegg til å hente inn UP-personell, stanses også viktig trening som politiet normalt gjør.

All etterforskningsopplæring blir også satt på vent i 2024. Dessuten blir operativ trening for mannskaper som er ute, minimert.

Document er blitt 20 år – kjøp vårt nye tidsskrift!

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus! Kjøp eboken her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.