EU-kommisjonen har satt i gang en ny granskning av mulige interessekonflikter mellom ansatte og store selskaper. Årsaken er bekymringer for «svingdørspraksis»; at ansatte i EU-kommisjonen rekrutteres til beslektede stillinger i privat sektor.

– Kan gi næring til euroskepsis

– Svingdører mellom privat og offentlig sektor kan ha en ødeleggende effekt på offentlighetens tillit, det kan gi næring til euroskepsis og undergrave EUs interesser, sier ombudsmann Emily O’Reilly, ifølge Euronews.

Det er Europaparlamentet som presser Europakommisjonen til å revidere sine etiske retningslinjer for ansatte efter at det er kommet rapporter om at tidligere ansatte i Kommisjonen går over i høyt betalte jobber i privat sektor, ofte i samme sektorer som de tidligere har ført tilsyn med.

Undergraver uavhengigheten

De eksisterende reglene blir kritisert for å være utilstrekkelige. Det fryktes at karrièrebytte for eksempel til lobbyvirksomhet, medfører interessekonflikter og undergraver EU-institusjonenes uavhengighet.

Europakommisjonen har varslet strengere tilsyn, blant annet vil det stilles strengere krav til ansatte som ønsker å gå over til privat sektor samt lengre «avkjølingsperioder» efter ansettelse.

Tilliten skal gjenopprettes 

Målet er å sikre EU-institusjonenes integritet og uavhengighet, og gjenopprette offentlighetens tillit. 

Korrupsjonsskandalen i EU: Eva Kaili slippes ut av fengselet

Ungarn: EUs innkjøp av covid 19-vaksiner «stinker av korrupsjon»

 

Document er 20 år kjøp vårt nye tidsskrift!

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus! Kjøp eboken her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.