Espen Barth Eide øker støtten til Moldova med 70 millioner kroner og Norge har dermed bidratt med 490 millioner til det lille landet. Det ble i fjor fremforhandlet en frihandelsavtale mellom Moldova og Efta, der Norge er toneangivende.

EU og Nato vil gjerne integrere Moldova i både handel og sikkerhetsstruktur. Men landet er splittet i en vestvennlig og en mer prorussisk del.

Amerikanske og rumenske soldater øver i Moldova fra 1.-19. april. Formelt skal landet være nøytralt.

Barth Eide viser at Norge er en del av arbeidet som går ut på å integrere ikke bare Ukraina, men også naboland som Moldova. Han traff president Maia Sandu og statsminister Dorin Recean onsdag. Moldova har tatt imot 100.000 ukrainske flyktninger og Norge er blant de største bidragsytere til deres opphold.

USAs bidrag er i en helt annen størrelsesorden – 3.5 milliard kroner til det som kalles den strategisk dialog. Den er omfattende og sier noe om hvor grunnleggende endringer USA ønsker. Alle områder av samfunnet er berørt.

samarbeid, inkludert reformer av justissektoren og korrupsjonsbekjempelse, menneskerettigheter, fremme av et pluralistisk mediemiljø og en mediepolitikk som respekterer rettighetene for å motvirke desinformasjon, energidiversifisering og robusthet, modernisering og omstilling av forsvaret, sivilbeskyttelse, grenseforvaltning, cybersikkerhet, bekjempelse av grenseoverskridende trusler, bekjempelse av ulovlig handel med våpen og ammunisjon, bekjempelse av spredning av masseødeleggelsesvåpen og relaterte materialer, human håndtering av flyktningers behov og utvidelse av folk-til-folk-forbindelser.

Bak mange av områdene ligger inngripende tiltak.

For tiden er det den vestvennlige fløyen som sitter med makten.

Den har forbudt prorussiske opposisjonspartier og -organisasjoner og fengslet noen av lederne deres. I tillegg har regjeringspartiet stengt 13 TV- og mediekanaler med den begrunnelse at de har tilknytning til Russland.

Frem til midten av mars tillot ikke det EU-positive partiet opposisjonskandidater å stille til lokale eller nasjonale valg.

I den sørøstlige delen ligger den selvstendige enklaven Gaugazia med en tyrkiskspråklig befolkning, men ellers ortodoks som resten av Moldova. Partiet Shur er pro-russisk og det ble forbudt å stille til valg. Men partilederen, Evghenia Gutsul, stilte da som uavhengig og vant med letthet.

EU og Nato har begynt å se seg om etter alternativer hvis Ukraina skulle tape krigen. Moldova seiler opp som en plan B. Men det er mange skjær i sjøen.

På den andre siden av Dnjestr ligger Transnistria med hovedstaden Tiraspol. Den er lojal til Russland. Det står en kontigent på 1.500 russiske soldater der. EU betrakter Transnistria som okkupert område.

-Russiskvennlige kretser

Eide var tirsdag i Odesa der han varslet gavepakken på 745 millioner kroner til Ukraina og Moldova. NTB omtaler Moldova som at «russiskvennlige kretser har okkupert deler av landet.»

Eide er inne i krigsretorikken hvor man nå deler land inn i venn/fiende.

– Det er viktig å støtte Moldova uansett, men det er også viktig å se landet i lys av det som skjer i Ukraina – en kamp mellom vestlige demokratiske verdier og Russlands militære regime, sier utenriksministeren.

Kystforsvar

Norge har inngått en samarbeidsavtale med Storbritannia om å bygge opp den ukrainske marinen. Derfor var Eide i Odesa.

Her har Eide blant annet møtt Ukrainas marinesjef. Ukrainas kystforsvar holder til i den sørlige havnebyen. I tillegg er Odesa den viktigste eksporthavnen for korn. Mye av verdens korn kommer fra Ukraina, noe som gjør korneksporten særlig viktig for landet.

En del av de 745 millionene fra Norge skal også gå med til å øke matproduksjonen i Ukraina, sier Eide.

Også kongehuset deltar nå i den diplomatiske offensiven som gjelder Russlands randsone. Dronnning Sonja har invitert president Maia Sandu til Norge 6.-7. mai.

Det markerer første gang en moldovsk president besøker Norge.

– Statsbesøket markerer at båndene mellom Norge og Moldova har styrket seg de siste årene, skriver Kongehuset på sine nettsider.

Norge er blant de ledende landene i kampen om Ukraina.

 

US troops in Moldova in emerging Plan B for Ukraine

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.