Energiminister Terje Aasland  Foto: Gorm Kallestad / NTB

Energidepartementet skal bruke 1,3 milliarder kroner på forskning som skal utvikle energiløsninger som er klima- og miljøvennlige.

Forskningssentre for såkalt miljøvennlig energi skal få fra 120 til 180 millioner kroner fordelt over åtte år, «for å løse sentrale utfordringer på energi- og klimaområdet og styrke innovasjonsevnen i norsk næringsliv».

Pengene går til forskningssentre ved Sintef Ocean, Sintef Energi, NTNU og Institutt for Energiteknikk (IFE), opplyser departementet.

NTB melder om saken.

Sentrene jobber blant annet med solenergi, batterier og karbonfangst og -lagring.

Dette er områder som har det til felles at de gjerne omtales i svært positive vendinger i politiske festtaler, men i praksis har de vist seg å være økonomiske tapssluk som i liten grad har levert noe håndfast av verdi eller betydning.

Deres viktigste bidrag og produkt så langt, har vært «visjoner» nedfelt i investeringsprospekter for å hente penger.

Men regjeringen har foreløpig ingen betenkeligheter med å pøse nye milliardbeløp inn i dette som etter hvert kan se ut som et stort, svart hull.

Tvert imot har man «store forventninger» til hva som etter hvert skal komme ut av det hele:

– Jeg har store forventninger til de nye sentrene. De vil bli helt sentrale i arbeidet med å fremskaffe ny kunnskap, ny teknologi og nye løsninger slik at vi kan realisere lavutslippssamfunnet i 2050, sier energiminister Terje Aasland (Ap).

En viktig oppgave for de nye sentrene skal være å utdanne flere med doktorgrad og bidra i undervisning på masternivå.

Dermed får man i hvert fall ett håndfast produkt å vise til: Personer med doktorgrad.

Les også: 

Ny sjef ser et mulig industrieventyr i karbonfangst og lagring

 

Et annet perspektiv på klimaaktivismen? Bestill fra Document:

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok og som ebok.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.