Hovedinngangen til Norges Bank i Oslo. Foto: Premeditated / cc by-sa 4.0 / Wikimedia Commons.

Over en lengre periode har nordmenn klaget over at rentenivået er veldig høyt og det reises stadig spørsmål om når rentene skal komme ned igjen til et «normalt» nivå.

Og det er ikke bare nordmenn i sin alminnelighet som omtaler rente­nivået som spesielt høyt, noe som de påstår rammer folk hardt. Med i hylekoret har vi alle redaksjoner, sjef­økonomer, utbyggere / entre­prenører, bolig­meglere, banker og alle andre som tjener penger på at bolig­markedet fortsetter oppover. Og midt i denne hopen står Statistisk sentral­byrå (SSB) og Norges Bank og uttrykker sin bekymring for at folk har det krevende med høye renter.

Både SSB og Norges Bank vet at vi har en skyhøy inflasjon i Norge som ligger på et vesentlig høyere nivå enn de offisielle tallene. Syntetisk statistikk fra SSB etter juni 2023 er korrigert for el-kompensasjon.

Inntil dette blir korrigert og godt kommunisert, må vi gjøre våre antakelser om hva reell inflasjon er i dag. Trolig kan det ligge rundt 7 %, men vi vet ikke.

Om reell inflasjon i Norge skal komme ned på 2 %, eller helst under, må styrings­renten heves betydelig for en lengre periode. Samtidig må budskapet kommuniseres med fasthet av Norges Bank, folk må skjønne hva vi står overfor.

Men elefanten i rommet vil ikke SSB, Norges Bank eller finans­ministeren omtale. En interessant observasjon av fraværende handle­kraft i et land som påståes å være et åpent, kunnskaps­rikt og demokratisk samfunn

Veien til lavere renter går via bekjempelse / eliminering av inflasjonen. Forutsetningen for å lykkes i operasjonen er at vår valuta NOK styrkes. En markant høyning av styrings­renten, med varighet, kreves. I motsatt fall risikerer vi å ende opp som Argentina. Hva vil euro koste om ett år?

At vi har hatt negativ realrente har ikke vært et tema for verken SSB eller Norges Bank.

Hva er sannheten?

Hvor høyt er rentenivået sammenlignet med tidligere år?

Inter­bank­renten i Norge ligger på 4,70 % (8. februar). Inter­bank­renten var i gjennom­snitt 5,20 % fra 1986 til 2024, og nådde et rekord­høyt nivå på 27,21 % i november 1992 og et rekord­lavt nivå på 0,19 % i juni 2021 (Kilde: Trading Economics / Norske Finansielle Referanser).

Ferske inflasjons­tall (KPI) for januar viser 4,7 %. Vi nådde en bunn i høst på 3,3 %. Kanskje vi bør få et edruelig forhold til faktiske tall og orientere oss deretter?

 

Kjøp «Hvordan myndighetene bløffet oss» av Robert Malone!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.