Barn ned i 12-13-årsalderen har planlagt terror i Norge, opplyser fungerende direktør Linn Havnelid i PSTs kontraterroravdeling.

– Den yngste vi har avslørt, var en norsk gutt på 12 år med høyreekstremistisk tankegods, sier Havnelid til Dagbladet.

Det er høyreekstremisme som utgjør den store trusselen, ifølge PST.

– Radikalisering og høyreekstremisme er ikke et byfenomen. Etter at internett ble en del av folks hverdag, ser vi at unge mennesker radikaliseres via nettet. Og det skjer like gjerne i avsides liknende strøk, som i byområder, sier Havnelid.

– Vi ser at unge gutter radikaliseres, uten å være i direkte kontakt med andre. De blir en del av høyreekstremistisk propaganda og voldsforherligelse, som de finner på nettet.

Forklaringen er velkjent. Det dreier seg om «utenforskap og psykisk uhelse». Disse unge terrortruslene er dessuten aktive på internett.

I den Nasjonale trusselvurdering 2024, fastslår PST:

«Akselerasjonisme er en ideologisk retning innen høyreekstremisme. Sentralt står ideen om at en «rasekrig» er nært forestående, og at det haster med å framskynde en samfunnskollaps mens den «hvite rase» fortsatt er i demografisk flertall i Vesten.

Akselerasjonister framhever terror som et viktig verktøy for å destabilisere samfunnet og igangsette «rasekrigen». Gjerningspersoner i flere gjennomførte og avvergede høyreekstreme terrorhandlinger i Vesten de siste åra har vært inspirert av dette tankegodset».

«Tankegodset» lever videre. Trusselen fra islamsk terror nevnes ikke.

Kjøp «Europas underlige død»!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.