PST har aksjonert mot barn helt ned i 12-årsalderen som via sosiale medier oppfordrer til terror og drap.

– Det sitter barn og ytrer ganske ekstreme ting fra gutterommet, så sitter foreldrene et annet sted i huset og aner ikke hva gutten holder på med, sier Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson Hadia Tajik til Dagbladet.

PST aksjonerte tidligere denne måneden mot et nettverk av «unge høyreekstreme» som blant annet oppfordret til drap og terror mot homofile, skriver avisen.

– Vi vet at terskelen for at PST skal aksjonere er svært høy, så dette er snakk om mindreårige som ikke bare har ekstreme meninger, men som også har en eller annen kapasitet til å kunne utgjøre en risiko for rikets sikkerhet, sier Tajik.

Nestleder i AUF, Gaute Skjervø, satt i Ekstremismekommisjonen som leverte sin utredning 1. mars i år.

– Vi vet jo hvem disse guttene er. De er sårbare for å bli radikalisert inn i radikal islamisme og høyreekstremisme. Det sitter folk i disse ekstreme miljøene og forsøker å dra sårbare barn til seg, da må vi som fellesskap nå dem før de ekstreme gjør det, sier Skjervø.

I og med at den kriminelle lavalder i Norge er 15 år, kan ikke folk som er yngre enn dette straffes, heller ikke om de de står i fare for å bryte landets strengeste straffebud, terrorlovgivningen.

– Det må tas på samme alvor, og det må få konsekvenser. Så vil konsekvensene være ulike når man er over eller under den kriminelle lavalder. Men gjør man noe straffbart før man er 15 år, kan samfunnet følge opp på mange måter. Barnevernet har allerede hjemmel til å tvangsplassere barn under den kriminelle lavalderen mot barnets og foreldrenes vilje i saker der det er helt nødvendig, sier Tajik.

 

Kjøp Sokrates’ forsvarstale fra Document her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.