Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og toller Jostein Halvorsen på tollstasjonen på Svinesund. Foto: Terje Pedersen / NTB

Økningen i narkotikabeslag gir grunn til bekymring, mener finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Fredag besøkte han tollerne på Svinesund.

Norge later til å bli et stadig mer yndet mål for internasjonal narkotikatrafikk, og tollerne har travle dager.

Men heldigvis ser det ut til at tollvesenet er «på ballen», og får stanset mye av denne trafikken.

NTB melder om saken.

Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum er opptatt av dette temaet.

Han mener utviklingen er bekymringsfull.

Narkotikatrafikken sprer seg over hele landet, og det gjøres store narkotikabeslag på steder som sjelden var i søkelyset i slike saker før, se artikkel under.

Narkotikaen som kommer inn til Norge, er ikke bare med på å ødelegge mange mennesker liv og helse.

Den er også selve fundamentet i mye av de kriminelle nettverkene og deres virksomhet i samfunnet. Mye vold og mange drap har sitt opphav i narkotikatrafikk.

Vedum viste til årsstatistikk fra Tolletaten som ble lagt fram torsdag. Den viste rekordbeslag av kokain, men også økning i beslag av cannabis og syntetiske opioider.

Det oppfattes både som et tegn på at trafikken øker, og samtidig som et signal om at de norske tollerne ikke sover i timen.

– I fjor så vi rekordbeslag. Det er så viktig at vi klarer å stanse så mye som mulig, sa Vedum.

Vedum besøkte tollstasjonen på Svinesund, der han blant annet fikk se den nye skanneren som gjør at tollerne mer effektivt kan undersøke kjøretøy. Det blir vanskeligere å skjule narkotikaen på diverse «smarte» steder på kjøretøyet eller i lasten.

Den populære TV-serien Toll (Tv 2) har vist hvilken skremmende oppfinnsomhet smuglerne ofte kan bruke for å få stoffet inn i landet. Det pågår i så måte et evig «kappløp» mellom tollere og smuglere om hvem som tar innersvingen på den annen part. Begge har sine daglige små og store seire.

Vedum er opptatt av at tolletaten styrker samarbeidet med politiet, blant annet gjennom den nye grensepolitistasjonen på Magnormoen, som tas i bruk høsten 2025.

Lite tyder på at krigen mot narkotika kan vinnes med det første. Det handler om for mye penger og for mange store, internasjonale nettverk med enorme ressurser.

Men de mange store beslagene i 2023 viste at det er mulig å vinne en del slag i denne krigen.

Les også: 

Flere større narkotikabeslag i Vesterålen

 

Bestill fra Document i dag:

Kjøp Jean Amérys bok!

Kjøp flere gode bøker fra Document!

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.