Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, har fått kalde føtter og ber nå Republikanerne i Senatet stemme nei til asylpakken. Den er allerede død i Representantenes hus. Da blir det ingen 60 milliarder dollar til Ukraina.

Biden går så langt at han truer med nedlegge veto mot de 14 milliardene til Israel, hvis de plukkes ut av pakken som en egen bevilgning.

Anbefalingen om å stemme nei er en helomvending fra McConnells side. Han begrunnet det med at stemningen i landet har snudd.

“McConnell recommended to GOP senators behind closed doors that they BLOCK the border bill on Wednesday, per multiple sources, bc it’s clear that most Republicans are preparing to vote no — either because they oppose the bill or want more time,” reporter Andrew Desiderio wrote on X.

“McConnell explicitly recommended a NO vote on cloture on the motion to proceed, according to several attendees,” he continued. “McConnell said the problem isn’t what Lankford negotiated, it’s that the political mood in the country has changed.”

“McConnell anbefalte GOP-senatorer bak lukkede dører at de BLOKKERER grenseloven på onsdag, ifølge flere kilder, for det er klart at de fleste Republikanere forbereder seg på å stemme nei – enten fordi de er imot lovforslaget eller ønsker mer tid,” skrev reporter Andrew Desiderio på X.

“McConnell anbefalte eksplisitt en NEI-stemme om grenseloven på forslaget om å fortsette, ifølge flere deltakere,” fortsatte han. “McConnell sa at problemet ikke er det Lankford forhandlet frem, det er at den politiske stemningen i landet har endret seg.”

https://www.dailywire.com/news/senate-minority-leader-mitch-mcconnell-rejects-border-bill

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.